Forside Hogager By Handel Hogager Historie Mosens Historie Foreninger
Hogager Kirke Hogager Nord Landbrug før nu Hogager 1940 - 45 KFUM spejderne Borger og Kulturhus
Hogager Skole Hogager Øst Håndværk Skovens Historie Folkemusikhuset Hogager Marked
Alfred Kloster
Ejere/Beboere:

Alfred Kloster 2011 -
Birgit og Kristian Gade 1989 - 2011
Jens H Pedersen 1986 - 1989
Jens Christian Vestergaard 198x - 1986
Vagn Vestergaard 1959 - 198x
Jens Christian Vestergaard 1912 1959
Chresten Vestergaard 1882 - 1912 J
ens Christian Thomsen 1845 - 1882
Thomas Christensen 1802 - 1845
 Niels Vestergård  1750 erne. - 1802

Langgade 84
Langgade 84


Langgade 84

Langgade 84
Langgade 84
Langgade 84
Historie:

Hovedbygning er bygget i 1906 og væsentlig ombygget i 2004. En stor del af Vestergårds jorder er i dag opslugt af Hogager Kirkeby. Det var Chresten Vestergaard, der i 1899 gav et stykke af "Kejserhede" til at bygge Hogager kirke på

Thomas Christensen Thomas Christensen , født 1766 i Jattrup, Sevel,død i Hogager ,Vestergård. Han købte i 1802 Vestergård i Hogager af Niels Vestergård der havde ejet den siden 1750 erne. Borbjerg kirkebog beretter for 1801  ,den 3 juni : Begravet Niels Vestergårds søn Chresten 43,år gi, -Den 28 maj gik han i stærk tordenvejr og skyldregn ud i marken for at hjemhente et par heste -men inden han kom dem på 100 favne nær ,blev han af lynild dræbt og fandtes med ansigtet mod jorden,som viste at han var rørt af lynild ,da han var både sort og blå i ansigtet. Han var en af sognets bedste ungdom ,og havde af alle det bedste vidnesbyrd, Dette dødsfald var uden tvivl årsag til at Vestergård måtte på nye hænder mindet om ulykken har holdt sig levende i gården helt op til vore dage. Det skulle således være umuligt at tøjre kreaturer på det pågældende ulykkessted siden. Han var gift to gange, en søn af andet ægteskab overtager Vestergaard

Jens Christian Thomsen der var født i 1806 overtog Vestergård i 1845 ,han var gift tre gange en søn af andet ægteskab

Christen Heselå Jensen Vestergård født i 1857, overtog Vestergård i 1882 ( Slægtsnavnet Vestergård er ifølge Borbjerg kirkebog godkendt i 1903) Vestergård havde da et tilliggende på ca,200 tdr, land ,hvoraf en betydelig del var hede og mose . Den vigtigste indtægts kilde for Hogager bønderne var dengang deres tørv. Der var som bekendt landbrugskrise dengang. Tørvene blev møjsommeligt transporteret til Holstebro. To læs efter et spand heste -3tusind tørv - indbragte 18 kr., Men der kom opgangs tider omkring århundredskiftet for landbruget .Ny dyrkningsmetoder blev taget i brug. Kvægholdet forøgedes. Andelsbevægelsen med dens mejerier og slagterier blev af umådelig betydning for landbruget. Vestergård blev bygget op og fik i 1907 et nyt stuehus.

1912 overlod Stine og Chresten Vestergård gården til den ældste søn Jens Christian og selv flyttede de over i en nybygget landejendom ,hvis jorde var en parcel fra Vestergård. Denne ejendom blev senere overtaget af Thomas Vestergaard. ( Det er der hvor Claus Andersen nu bor )Gården var ved overtagelsen på 100 tdr. land, deraf var kun 40 opdyrket, resten var hede og mose.

Jens Christian Vestergård som overtog gården i J1912 ,var født i 1883 og døde i 1980 Holstebro dagblad skriver her om Jens Chr. Vestergaard 95. års fødselsdag. Mandag den 27. november fylder fhv. gdr. Jens Kr Vestergaard, Langgade 80, Hogager, 95 år. Jens Kr. Vestergaard er født i slægtsgården »Vestergård« i Hogager, der har været i slægtens eje siden omkring år 1800. Han havde i sin ungdom pladser forskellige steder i Ryde, Hvam og Borbjerg og blev i 1917 gift med Kirstine Pedersen fra Trabjerg, der var husbestyrer hos ham. Familien blev efterhånden forøget med tre sønner og tre døtre. De tre sønner er gårdejere i Hogager, og den yngste driver slægtsgården videre. Jens Kr. Vestergaard drev gården frem til et veldrevet landbrug. I slutningen af 50erne flyttede ægteparret ind i et nyt hus, de havde tæt ved gården. I 1974 døde Kirstine, og Jens Kr. Vestergaard har boet alene siden. Han har foruden sit gode helbred bevaret sin lune og det gode humør, og hukommelsen er der heller ikke noget i vejen med.
Vestergård blev i 1959 overtaget af Jytta og Vagn Vestergård. der i 1987
Vagn Vestergaard overdrager gården til sønnen Jens Christian.
Købmand Jens H ,Pedersen køber Vestergaard af Jens Christian Vestergaard. 
 Kristian Gade som  har været på Vejlby Landbrugsskole, køber gården den 6.-2.-1989 fra Jens H. Pedersen. Areal 55 ha., heraf 10 ha. eng. Bygningernes alder er ukendt, de består af stuehus, kostald, svinestald, lade og maskinhus.
I 2011 sælger Kristian Gade til Alfred Kloster og flytter til Lemvig-egnen . Alfred Kloster nedlægger Vestergaard som selvstændig enhed - Bygninger står PT tomme.
Skødedato  15. april 2011