Forside Hogager By Handel Hogager Historie Mosens Historie Foreninger
Hogager Kirke Hogager Nord Landbrug før nu Hogager 1940 - 45 KFUM spejderne Borger og Kulturhus
Hogager Skole Hogager Øst Håndværk Skovens Historie Folkemusikhuset Hogager Marked
Maria Primdahl Veng
Ejere/Beboere:

Maria Primdahl Veng og Alex Plauborg Mortensen 2013 -
Luise Kjær Klausen og Ole Lindberg
Elly og Børge Christensen
Sigrid og Jens Christensen

Langgade 81
Langgade 81

Langgade 81
Langgade 81

Langgade 81
Historie:

Bygget i 1943 af smedemester Jens Chr. Christensen. Jens  Chr. Christensen kom til Hogager i 1928 fra Tjele og forpagtede Smedjen af Kautionisterne for den forrige Smed. Denne smedje var i det nuværende kirkehus, smedjen blev senere flyttet over i Langgade 64, derfra flyttedes smedjen til Langgade 81 i 1943 hvor der var bygget ny beboelse og smedje. her boede Sigrid og Jens Chr. Christensen til deres død Sigrid (1969) Jens ( 1977)

Her uddrag fra nekrologen om Jens Chr. Christensen i Holstebro Dagblad.
Fhv. smedemester Chr. Christensen, Hogager, er død på sygehuset i Holstebro, 79 år. Chr. Christensen var landmandssøn fra Ravnstrup. Han kom i smedelære og drev en forretning i Nr. Vinge ved Tjele. Det var et hårdt arbejde, der var bl.a. meget hesteskoning fra herregården »Tjele«, j Han solgte forretningen og I kom til Hogager i 1928 og | drev der sin smedeforretning I til 1965, da han afstod den til en søn. Han var en dygtig smed, og var kendt for at være meget human med betalingen for sit arbejde. Det var jo dengang sløje tider for bønderne. Han blev gift med Sigrid i 1920. Hun var ham en god hjælp, men han havde den sorg, at hun døde i 1969. Smedemester Christensen var i nogle år medlem af sognerådet i Borbjerg - Hogager. Fhv. førstelærer L. Søgaard Pedersen, der havde et nært og godt samarbejde med Chr. i Christensen, siger, at han er | ham tak skyldig. Han var en I god mand for Hogager og i særdeleshed for skolen, som han ønskede opretholdt og støttede, hvor han kunne. Han havde alsidige interesser, bl.a.  violinspil, som han har dyrket i fra sin ungdom. Som pensionist fik han lejlighed til at være med på adskillige udenlandsrejser. Han var glad for | disse ture, og han vil blive i savnet i pensionisternes rækker.
Børge Christensen overtog i 1977 smedjen efter faderen indtil han forpagtede den ud til Kristian Madsen i nogle år inden den blev lukket.
Elly og Børge var i halvfjerdserne kommet i kontakt med Folkemusikhuset som var nærmeste nabo. Eftersom Børge og Elly var tændt for folkemusikken. blev det en stor den af deres hverdag, i en sådan grad at man forpagtede smedjen ud og helligede sig folkemusikken, efter deres død i Børge i (1986) og Elly i 1999. overtog den nuværende ejer huset


Luise Kjær Klausen og Ole Lindberg


Maria Primdahl Veng og Alex Plauborg Mortensen