Forside Hogager By Handel Hogager Historie Mosens Historie Foreninger
Hogager Kirke Hogager Nord Landbrug før nu Hogager 1940 - 45 KFUM spejderne Borger og Kulturhus
Hogager Skole Hogager Øst Håndværk Skovens Historie Folkemusikhuset Hogager Marked
Rene Kobberø
Ejere/Beboere:

Annamette Stærdahl Jensen og Rene Kobberø
Pernille og Niels Kjeldsen
Ruth Klausen
Marie og Ole Madsen
Marie og Karl Frydendal

Langgade 50
Langgade 50Langgade 50
Langgade 50
Historie:

Bygget i 1928 af så vidt vides Søren Møller Christensen som murer og Marie og Karl Frydendal som bygherre. I 1946 Købte Marie og Ole Madsen Huset efter de havde solgt/overdraget deres ejendom Abildholtvej 9 til datteren og svigersønnen Mary og Gunnar Hald. I 1981 køber Ruth Klausen huset, ved Ruth Klausens død bliver den solgt til Pernille og Niels Kjeldsen, der videre sælger i 1996 til Rene Kobberø. Rene Kobberø Annamette Stærdahl Jensen