Forside Hogager By Handel Hogager Historie Mosens Historie Foreninger
Hogager Kirke Hogager Nord Landbrug før nu Hogager 1940 - 45 KFUM spejderne Borger og Kulturhus
Hogager Skole Hogager Øst Håndværk Skovens Historie Folkemusikhuset Hogager Marked
Hogager Borger og Kulturhus


Hogager Borger og Kulturhus


Hogager Borger og Kulturhus


Indgang til aula


AulaBordsætning i Kulturhuset


Eksempel på Borddækning

 

Menu eksempler fra Hogager Borger og Kulturhus


Her "Ta selv bord" fra en konfirmationsmiddag foråret 2009.

Edith Sørensen
Lederen af Borger og Kulturhuset
Edith Sørensen
 


Hogager Borger   og Kulturhus er ejet af Holstebro kommune.

I 2008 er driften og al indvendig vedligeholdelse overtaget af borgerforeningen i Hogager.

Udlejningen bestyres af Edith Sørensen.

Udover udlejningen hjælper Edith også gerne ved at sammensætte arrangementet med borddækning, menu og hjælpere. Hun har været tilknyttet huset i mange år og har ofte stået for fester og sammenkomster i sognegården og i op­landet. Der er stor respekt om hendes evner til at lave lækker, velsmagende og rigelig mad og hun er med god grund kendt viden om.

Ønskes der aftale om udlejning, mad så kontakt

Hogager Sognegård
v/Edith Sørensen
Svalevænget 1 Hogager
7500 Holstebro
tlf. 97 46 84 31 eller mobil 2330 7057
Mail:

Reglement for Hogager Borger og Kulturhus

Udlejning kan ske under følgende udlejningsformer :

  Stor og lille sal
  Musikhuset
  Hele Borger og Kulturhuset
  Lokalerne kan lejes såvel med som uden vært
Re
ngøring:
•  Alle lejere/brugere betaler rengøringsudgifter for at benytte lokaler. I særlige tilfælde kan der opkræves forhøjede rengørings -udgifter.


Prisliste

Stor og lille sal pr. døgn 1.500 kr.
Musikhuset pr. døgn 1.500 kr.
 Hele huset pr. døgn 2.500 kr.
Sal eller musikhus pr. time
 Mindst 3 timer
   150 kr.
Køkken uden vært    300 kr.
Ved leje af lokalerne er aula, garderobe og toiletter til fri afbenyttelse.  
Serviceafgift:  
Kaffeservice pr. person    2,50 kr.
 Spiseservice inkl. kaffeservice pr. person      5,- kr.

 Rengøring:

Ved arrangementer med spisning eller spiritus udskænkning. Beregnes min. 3 timers rengøring a 125,- kr. pr. time.
Ved arrangementer med kaffe, beregnes min.2 timers rengøring a 125,- kr. pr. time.
Ved udlejning på timebasis efterlades lokalerne opryddede og gulvet fejes.

Betaling:

Leje af lokalerne, serviceafgift og rengøringsudgifter m.v. betales til værten inden arrangementets afslutning.

Vejledning

  Den enkelte bruger af Borger og Kulturhuset skal selv sørge for opstilling af borde/stole, såfremt anden opstilling ønskes, end den der forefindes ved modtagelse af lokalerne.

  Efter endt brug af lokaler skal brugerne sørge for at borde/stole efterlades i samme opstilling som ved modtagelse. Er der benyttet flere borde eller stole skal de overskydende anbringes i magasinerne mv., hvorfra de er fremtaget.

Eventuel udsmykning, bordpynt m.m. skal fjernes, lokalerne skal i det hele taget efterlades i samme som ved modtagelse, bortset fra egentlig rengøring, som udføres af bestyreren.

  Der vil blive fortaget en optælling  og erstatningsbeløb for evt. manglende / ødelagte ting m.m. vil blive påført regningen.

  Der må ikke kastes med ris, peber og kanel i lokalerne.

Ro og orden:

•  Enhver der har Borger og Kulturhuset overladt, er ansvarlig for, at der hersker god ro og orden, og at lokalliterne øg inventar m.m. ikke lider overlast.
•  lejerne/brugerne er erstatnings­pligtig for eventuel forvoldt skade.

Brochuren om Hogager Borger og kulturhus som PDF: