Byvejr Holstebro
DMI

Forside Hogager By Handel Hogager Historie Mosens Historie Foreninger Borbjerg sogns kirker
Hogager Kirke Hogager Nord Landbrug før nu Hogager 1940 - 45 KFUM spejderne Hogager Fælleshus   Hogager Kirke
Hogager Skole Hogager Øst Håndværk Skovens Historie Folkemusikhuset Hogager Marked   Hogager Kirkegaard


 

Kirke jubilæum  - Hogager Kirke 120 år.
 

1899 blev Hogager Kirke indviet, men forudgående var der sket en del, hvis ikke det var for Lærer Karl Hansen som var lærer i Hogager. karl Hansen kom fra Lolland og havde været nogle år på Morten Larsen friskole i Holstebro.

På sine ture i sognet havde han besøgt et ældre ægtepar, hvor manden læste højt af bibelen for konen. Spurgte derfor hvorfor de ikke var kommet i kirke i stedet. De var ældre og havde svært ved den lange vej til kirken i Borbjerg Det slog mig nu hvorfor dette ældre ægtepar ikke var kommet i kirke. En røst sagde i mig "byg dem en kirke, det var i 1895-95. det var starten på et møjsommeligt arbejde med planlægning og mange ture til København.
Den 15. oktober kun det nye kapel så indvies med over 100 mennesker til indvielsen.

1899: Hogager Kapel bliver indviet af Biskop Gøtzsche, Provst Møller Ølby, Pastor Jacobsen og 7 andre af herredets præster.


I 1924 Tilbygges kor og et nyt klokketårn og får status som kirke.

I 1999 hundrede året for kapellet og 75 år som kirke bliver kirken moderniseret med nye lyse farver. Altertavlen bliver udskiftet med en mosaikrude lavet af Helle Scharling Calefonien.

 

120 år efter kunne kirken så fejre 120 års jubilæet med en jubilæums gudstjeneste med efterfølgende sammenkomst i det nybyggede fælleshus.

 


Hogager Kirke 1899


Hogager Kirke 1924


Hogager Kirker ca.1950


Hogager Kirke oktober 2019


Hogager Kirke oktober 2019
 


God grund til bosætning i Hogagerhttps://www.holstebro.dk/borger/bolig-og-byggeri/byggegrunde/hogager
Hogager før nu  -
Filmen Hogager før nu, er på ca. 60 minutter -  som viser foto fra 1948 til 2017
af ejendomme og huse i Hogager Sogn,
 samt foto fra skoven og mosen med mere
Til slut er der video film fra 2012 til 2017 af forskellige begivenheder.
Video Dvd'en kan købes for 75.- kr.
Hos "Salon Tove" Kejserhedevej 6 Hogager, Viktor Hedegaard Vibevej Borbjerg, Fleng Griegsvej 22 Holstebro.